ENGLISH
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۷ آذر
پروژه هاي در دست اجرا
 • احداث ساختمان مركز رشد در پارك ابوريحان
 • پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
 •  احداث ساختمان‌هاي چندمستأجره انديشه 1 و انديشه 2 در پارك ابوريحان 
 • پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
 • احداث مجتمع كارگاهي تلاش در پارك ابوريحان 
 • پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
 • احداث خيابانها، پياده‌روها، تأسيسات زيربنايي در اراضي پارك ابوريحان
 • پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
 • احداث پست هاي برق در پارك ابوريحان
 • پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
 • اجراي عمليات سفت كاري ساختمان خيابان توحيد
 • پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
 • احداث ساختمان مجموعه فرهنگي در اراضي پارك شيخ بهايي
 • پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پروژه هاي در حال اجراي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

 

تعداد بازدید: 3965 تاریخ به روز رسانی: 1395/10/25
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 صندوق پستی  666-84155  کد پستی: 8415683111
تلفن: 33865355-031            فکس: 33862355-031
       
Powered by DorsaPortal