ENGLISH
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر
مناقصات و فراخوان پروژه ها

يكي ديگر از مسائلي كه شركتهاي نوپاي مستقر در شهرك با آن مواجه هستند عدم توانايي شركت در مناقصات فرخوان شده توسط صنايع و سازمان‌ها به دليل كوچك بودن اندازه و اعتبار شركت و يا عدم تجربه كافي شركت در تنظيم اسناد مناقصه و يا عدم وجود شرايط عمومي شركت در مناقصه از قبيل عدم توانايي ارائه ضمانتنامه‌هاي لازم مي‌باشد، به همين منظور شهرك جهت تسهيل شرايط شركت در مناقصه و حمايت از شركت‌هاي عضو خود فراخوان‌هاي اعلام شده توسط صنايع را دريافت و فراخوان عمومي مي‌نمايد و شركت‌هاي توانمند در اجراي مناقصه اعلام آمادگي خود را به همراه رزومه مرتبط تهيه و به شهرك ارائه مي‌نمايند و پس از آن مديريت طرح‌هاي پژهشي و فناوري با همكاري مديريت مركز رشد و پارك نسبت به ارزيابي توانمندي شركتهاي متقاضي اقدام مي‌نمايد. شركت انتخاب شده با همكاري كارشناس شهرك اقدام به تكميل اسناد مناقصه مي‌نمايد و پس از تكميل، اسناد با نام شهرك به سازمان مناقصه‌گزار ارسال مي‌گردد.در صورت برنده شدن شهرك در مناقصه، شهرك نسبت به تنظيم قرارداد از يك سو با سازمان مناقصه گر و از سويي با شركت متقاضي اقدام خواهد نمود. مشابه به روالي كه براي مناقصات ذكر شد، شهرك نسبت به شناسايي اولويت‌هاي پژوهشي و پروژه‌هاي صنايع و يا نيازمندي آنها به كالا يا خدمتي خاص خواهد نمود و آن را همانند مناقصات فراخوان عمومي مي‌نمايد و شركتهاي متقاضي ميتوانند روال قبل را طي نمايند. بديهي است شهرك در ازاي خدماتي كه در اين خصوص به شركت ارائه مي‌نمايد درصدي را بعنوان بالاسري به رقم مناقصه يا قرارداد پروژه اضافه مي‌نمايد كه اين درصد طبق فرمول براساس ميزان خدمت ارائه شده محاسبه مي‌گردد.لازم به ذكر است استفاده از اين خدمت شهرك در خصوص ساير مناقصات و قراردادهايي كه خود شركت‌هاي وابسته آنها را شناسايي نمايند نيز مي‌گردد كه در اينصورت مرحله فراخوان عمومي حذف خواهد گرديد.

 

نحوه استفاده از اين خدمت:

  •  ارائه درخواست كتبي به همراه رزومه به مديريت طرح هاي پژوهشي و فناوري
  • انتخاب شركت واجد شرايط جهت اجراي مناقصه توسط شهرك
  • ارتباط با كارشناس مربوطه جهت تكميل اسناد و اعطاي تضامين لازم
  • ارسال اسناد توسط شهرك و عقد قرارداد در صورت برنده شدن در مناقصه
تعداد بازدید: 5622 تاریخ به روز رسانی: 1394/11/03
خدمات - مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 صندوق پستی  666-84155  کد پستی: 8415683111
تلفن: 33865355-031            فکس: 33862355-031
       
Powered by DorsaPortal