با سلام و ابراز خرسندی از اینكه امكان خدمت به شما را یافته ایم، به منظور ارتقای خدمات شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فرم نظر سنجی زیر تهیه و در اختیار شما قرار گرفته است. امید است با تكمیل صادقانه آن، ما را در رسیدن به اهداف یاری نمایید.محل مراجعهتاریخ مراجعه آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم بصورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارايه شده است ؟نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است؟نام فرد يا افرادي كه مناسبترين برخورد و همكاري را با شما داشته اند مرقوم فرماييدنام فرد يا افرادي كه برخورد نامناسبي با شما داشته اندآيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟در صورت مراجعه مکرر به واحد علت آن کدام یک از موارد بوده است؟میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده چقدر است؟چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالي شده است، لطفا مرقوم نماييد (با ذكر مورد و فرد مورد نظر) لطفا نظرات و پيشنهادهاي خود را براي اصلاح امور بنويسيد در صورت وجود شکایت لطفا آن را مرقوم فرمایید - با ذکر مورد و فرد مورد نظرشرح شکایتدرصورت تمايل قسمت زير را تكميل فرماييد.نام و نام خانوادگيشماره تماسپست الکترونیکمیزان تحصیلاتلطفا اعداد تصویر را در فیلد مربوطه وارد نماییدفرم نظر سنجی از ارباب رجوع ( موضوع ماده 8 طرح تكریم مردم )ارباب رجوع گرامی :