فرم ها
سفير فناوری

 

برنامه سفیر فناوری

در راستای استفاده از ظرفیت تشکلهای دانشجویی از جمله انجمن‌های علمی دانشجویی در گسترش روحیه امید و فرهنگ کارآفرینی و توسعه فناوری دردانشگاهها و پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامهای با عنوان سفیر فناوری توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در حال اجرا میباشد.

 

اهداف برنامه

استفاده از ظرفیت انجمنهای علمی به عنوان بازوی اجرایی برای ارتباط با بدنه دانشجویی دانشگاهها

 

دستاوردهای برنامه

 • افزایش امید به آینده و تقویت اعتماد به نفس دانشجویان
 • ایجاد ارتباط مستمر و پایدار با بدنه دانشگاه
 • تسهیل دسترسی به نیروی انسانی متخصص برای شرکت های عضو شهرک

 

معرفی ظرفیتهای موجود در شهرک به دانشگاه اعم از

 • بازدید از شرکت های فعال با حوزه های مرتبط دانشجویان
 • بازدید از نمایشگاه محصولات شرکت‌های مستقر
 • شناسایی موثر ظرفیت های جذب نیروی انسانی و فرصتهای کارآموزی و پروژه های دانشجویی در شهرک
 • برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های انتقال تجربه و نمایشگاه‌های دستاوردهای شرکت‌ها در دانشگاه

 

در این راستا جهت تسهیل در ارتباط با این برنامه دو فرم با عناوین فرم ثبت نام و فرم پروپوزال قرار داده شده است.

 • جهت تقاضای بازدید از شهرک و جلسه با شرکتهای مرتبط با زمینه تحصیلی فرم ثبت نام را تکمیل و به ایمیل آدرس safir@istt.ir ارسال فرمایید.
 • در صورتی که پیشنهاد دهنده مشارکت شهرک در برگزاری همایش، مسابقه و... که توسط دانشگاه محل تحصیل انجام می‌شود فرم پروپوزال را تکمیل و به ایمیل آدرس safir@istt.ir ارسال فرمایید.

 

پشتیبانی واحدهای فناوری
امور اداری

راهنمای درخواست امریه و پروژه جایگزین خدمت

 

در صورت تمایل به گذارندن دوره سربازی به صورت امریه یا پروژه جایگزین خدمت متناسب با رشته تحصیلی، فرصت‌های زیر موجود است:

 1. امریه ارتباط با جامعه و صنعت
 2. امریه نخبه وظیفه
 3. امریه و پروژه جایگزین خدمت در شرکت‌های دانش‌بنیان

پذیرش امریه «ارتباط با جامعه و صنعت» نیاز به تایید از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری، امریه «نخبه وظیفه» نیاز به تایید از طرف بنیاد ملی نخبگان مبنی بر احراز نخبگی و امریه و پروژه جایگزین خدمت در شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز به تایید از طرف مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان دارد.

 

1 -  امریه ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل درخواست امریه ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، به صورت زیر می‌باشد:

 1. بررسی فراخوان‌های فعال در سامانه جذب امریه ارتباط با صنعت (amriyeh.msrt.ir)
 2. ثبت نام در صورت فعال بودن فراخوان جدید

کلیه فراخوان‌ها (شامل دانشگاه و پارک‌های علم و فناوری دارای سهمیه، رشته‌های مورد نیاز و شرایط مربوطه) در سامانه مذکور اطلاع‌رسانی شده و کلیه فرآیند جذب از طریق سامانه فوق به متقاضیان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

2 - امریه نخبه وظیفه

پذیرش امریه «نخبه وظیفه» در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بر اساس سهمیه اختصاص یافته، نیاز به موافقت شهرک برای انجام یک پروژه پژوهشی داشته و مراحل درخواست به شرح زیر است:

 1. ثبت نام در سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان (sina.bmn.ir) جهت احراز نخبگی
 2. پیگیری فراخوان‌ها در وبسایت شهرک
 3. ارسال رزومه و مستندات از سوی متقاضی به شهرک
 4. بررسی مستندات و مصاحبه با متقاضی از سوی شهرک
 5. معرفی متقاضیان پذیرفته شده به مركز نخبگان و استعدادهاي برتر نيروهاي مسلح
 6. تهیه طرح پژوهشی از سوی متقاضی
 7. تایید طرح پژوهشی  توسط شهرک و ارسال برای مركز نخبگان و استعدادهاي برتر نيروهاي مسلح

 

3 امریه و پروژه جایگزین خدمت در شرکت‌های دانش‌بنیان

برای  آگاهی از شرایط و نحوه پذیرش امریه یا پروژه جایگزین خدمت در شرکت‌های دانش‌بنیان به وبسایت مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان (daneshbonyan.isti.ir) مراجعه نموده و از بخش برنامه‌های حمایتی، تسهیلات سربازی برای کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان، اطلاعات تکمیلی را مشاهده و بسته به تمایل برای پذیرش امریه یا پروژه جایگزین خدمت، درخواست خود را ثبت و پیگیری نمایید.

اداره حراست