خدمات عمومی
کارگزاران

 • خدمات رایانه و شبکه

ارائه خدمات سخت افزار- نرم افزار و شبکه

 • شرکت چاووش رایانه سپاهان
 • نشانی:

شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی-فضای شماره ۱۸۸-۱۹۰

 • شماره تماس:

۰۳۱۳۳۸۶۵۴۵۵ داخلی ۱۲۴۲ و ۱۲۴۳ ، ۰۳۱۳۳۹۳۱۰۳۰ و ۰۳۱۳۳۹۳۱۰۳۱

 • نام کارشناس:

آقای نوری، آقای علیدوستی، آقای رهایی، آقای ممتاز و خانم دانشور

 • ساعت حضور:

روز پنجشنبه ساعت ۸ الی۱۲ شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی۱۶:۳۰

 • خدمات بانک
 • بانک تجارت
 • آدرس:

شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی-فضای شماره ۱۵۴

 • شماره تماس:

۳۳۸۶۵۰۳۰

 • نام مسوول:

آقای صفری

 • ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی۱۳:۳۰ روز پنجشنبه از ساعت ۸ الی۱۲

 • خودپرداز

آدرس: شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی-روبروی اطلاعات

 • دفتر فنی

ارائه خدمات فنی، تایپ و تکثیر و ...

 • تایپ و تکثیر تیراژه
 • نشانی دفتر ۱ :

شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی- فضای شماره ۱۶۷

 • شماره تماس:

۰۳۱۳۳۸۶۵۴۵۵ داخلی ۱۱۵۵- ۰۹۱۰۸۸۸۱۳۶۳

 • نام مسول:

آقای باقری

 • ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی۱۶:۳۰

 • نشانی دفتر 2 :

شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان- ساختمان فن آفرینی شماره ۲ فضای شماره

 • شماره تماس:

۰۳۱۳۳۹۳۲۳۰۱

 • نام مسول:

آقای عبدی پور

 • ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی۱۶:۳۰

 • خدمات مخابرات

ارائه خدمات پشتیبانی اینترنت و مخابرات

 • آقای صبا (کارگزار مخابرات)
 • نشانی :

شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان- ساختمان فن آفرینی شماره ۱ فضای شماره ۱۲۳

 • شماره تماس:

۰۳۱۳۳۹۳۱۰۵۳

 • نام مسول:

آقای صبا

 • ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی۱۴

 • خدمات پست

ارائه خدمات ارسال مراسلات و بسته های پستی، حمل و نقل کالا و ...

 • دفتر پست
 • نشانی :

شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان- ساختمان فن آفرینی شماره ۲ فضای شماره ۱۲۲

 • شماره تماس:

۰۳۱۳۳۹۳۲۰۰۸

 • نام مسول:

خانم چوپانی

 • ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی۱۴

 • خدمات رستوران

طبخ و توزیع انواع غذاهای ایرانی و فست فودها

 • رستوران تخت جمشید
 • نشانی :

شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی- طبقه زیر زمین

 • شماره تماس:

۰۹۱۳۲۰۲۹۰۹۲-۳۱۳۳۸۶۸۵۵۲

 • نام مسول:

آقای مصدق

 • ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۲ الی۱۵

 • رستوران خانه غذا
 • نشانی :

شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان- ساختمان ابوریحان- وروردی ساختمان-طبقه زیر زمین

 • شماره تماس:

۳۱۳۳۹۳۱۲۰۱-۳۱۳۳۹۳۱۲۰۲-09136433384

 • نام مسول:

آقای صفایی

 • ساعت حضور:

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۱ الی۱۵

 • خدمات رفت و آمد

ارائه خدمات رفت و برگشت از مبدا شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به مقصد میدان جمهوری و بالعکس

 • شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان
 • نشانی :

شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی- باجه اطلاعات

 • شماره تماس:

۳۱۳۳۸۶۵۴۵۵ داخلی ۱۰۰۱

 • نام مسول:

آقای اسماعیلی

 • ساعت حضور:

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی۱۷