گالری تصاویر
تعداد موارد یافت شده:۲

بازدید ریاست محترم جمهور از شهرک

دسته‌بندی‌ها : #بازدیدها,

۰۵:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۰۵:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

تور ملی فناوری

دسته‌بندی‌ها : #بازدیدها,

۰۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۷