شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

پایه‌گذار پارک‌های فناوری در ایران

مشاهده بیشتر

۶۰۰۰
نفر

کارکنان شرکت های مستقر

۱۰۰۰
میلیارد تومان

سرمایه گذاری بخش خصوصی در اراضی

۱۱۲۳۲۳
مترمربع

اراضی واگذار شده به شرکت ها

۳۰۰۰
میلیارد تومان

گردش مالی شرکت ها

/بازدید/

حضور مدیرعامل مپنا در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دکتر جعفر قیصری در این جلسه با ارائه گزارش عملکر…
۱۲:۳۳, ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
/فناوری/

نرم افزار مدارس چگونه در دوران کرونا به صنعت آموزش کشور کمک می‌کنند؟

 به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سامانه‌ی همکلاسی، یک نرم افزار مدیریت…
۱۰:۲۵, ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
/بازدید/

حضور مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در شهرک

 به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دکتر جعفر قیصری با ارائه گزارش کاملی از دس…
۱۲:۵۴, ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
میان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک نفت و گاز؛

توافق‌نامه ایجاد پردیس مشترک صنعت نفت امضا شد

 به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، با توجه به سابقه و پتانسیل قابل توجه شرکت&…
۱۴:۴۰, ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دکتر جعفر قیصری در این جلسه با ارائه گزارش عملکر…
۱۲:۳۳, ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
 به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سامانه‌ی همکلاسی، یک نرم افزار مدیریت…
۱۰:۲۵, ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
 به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دکتر جعفر قیصری با ارائه گزارش کاملی از دس…
۱۲:۵۴, ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
 به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، با توجه به سابقه و پتانسیل قابل توجه شرکت&…
۱۴:۴۰, ۱۴۰۰/۰۳/۲۴