• نشست خبری هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی اصفهان/ شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- اردیبهشت 1402

  • ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
دسته‌بندی‌ها: مستند,

نشست خبری هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی اصفهان


نشست خبری هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی اصفهان


نشست خبری هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی اصفهان


نشست خبری هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی اصفهان


نشست خبری هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی اصفهان


نشست خبری هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی اصفهان


نشست خبری هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی اصفهان


نشست خبری هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی