• آیین افتتاحیه هفدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی/هتل عباسی اصفهان

  • ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
دسته‌بندی‌ها: مستند,

آیین افتتاحیه هفدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی


آیین افتتاحیه هفدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی


آیین افتتاحیه هفدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی


آیین افتتاحیه هفدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی


آیین افتتاحیه هفدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی


آیین افتتاحیه هفدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی


آیین افتتاحیه هفدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی


آیین افتتاحیه هفدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی