• پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

  • ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
دسته‌بندی‌ها: مستند,

پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت


پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت


پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت


پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت


پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت


پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت