• افتتاح شعبه بانک تجارت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۰۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دسته‌بندی‌ها: مستند,

افتتاح شعبه بانک تجارت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


افتتاح شعبه بانک تجارت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


افتتاح شعبه بانک تجارت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


افتتاح شعبه بانک تجارت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


افتتاح شعبه بانک تجارت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


افتتاح شعبه بانک تجارت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


افتتاح شعبه بانک تجارت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


افتتاح شعبه بانک تجارت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان