• آیین افتتاحیه دومین هفته تجاری فرهنگی مسقط در اصفهان

  • ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دسته‌بندی‌ها: بین المللی,

آیین افتتاحیه دومین هفته تجاری فرهنگی مسقط در اصفهان


آیین افتتاحیه دومین هفته تجاری فرهنگی مسقط در اصفهان


آیین افتتاحیه دومین هفته تجاری فرهنگی مسقط در اصفهان


آیین افتتاحیه دومین هفته تجاری فرهنگی مسقط در اصفهان


آیین افتتاحیه دومین هفته تجاری فرهنگی مسقط در اصفهان


آیین افتتاحیه دومین هفته تجاری فرهنگی مسقط در اصفهان


آیین افتتاحیه دومین هفته تجاری فرهنگی مسقط در اصفهان


آیین افتتاحیه دومین هفته تجاری فرهنگی مسقط در اصفهان