• بازدید دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان از شهرک علمی و تحقیقاتی و نمایشگاه راهیان پیشرفت

  • ۰۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان از شهرک علمی


بازدید دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان از شهرک علمی


بازدید دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان از شهرک علمی


بازدید دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان از شهرک علمی


بازدید دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان از شهرک علمی


بازدید دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان از شهرک