• گردهمایی ذی‌نفعان اولین دوره طرح ملی دستیار فناوری

  • ۰۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دسته‌بندی‌ها: مستند,

گردهمایی ذی‌نفعان اولین دوره طرح ملی دستیار فناوری


گردهمایی ذی‌نفعان اولین دوره طرح ملی دستیار فناوری


گردهمایی ذی‌نفعان اولین دوره طرح ملی دستیار فناوری


گردهمایی ذی‌نفعان اولین دوره طرح ملی دستیار فناوری


گردهمایی ذی‌نفعان اولین دوره طرح ملی دستیار فناوری


گردهمایی ذی‌نفعان اولین دوره طرح ملی دستیار فناوری