• همایش هم‌ افزایی فعالان حوزه‌ی عمران استان اصفهان و شرکت‌های فناور و دانش بنیان

  • ۰۴:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دسته‌بندی‌ها: مستند,

همایش هم‌ افزایی فعالان حوزه‌ی عمران استان اصفهان و شرکت‌های فنا


همایش هم‌ افزایی فعالان حوزه‌ی عمران استان اصفهان و شرکت‌های فنا


همایش هم‌ افزایی فعالان حوزه‌ی عمران استان اصفهان و شرکت‌های فنا


همایش هم‌ افزایی فعالان حوزه‌ی عمران استان اصفهان و شرکت‌های فنا


همایش هم‌ افزایی فعالان حوزه‌ی عمران استان اصفهان و شرکت‌های فنا


همایش هم‌ افزایی فعالان حوزه‌ی عمران استان اصفهان و شرکت‌های فنا


همایش هم‌ افزایی فعالان حوزه‌ی عمران استان اصفهان و شرکت‌های فنا


همایش هم‌ افزایی فعالان حوزه‌ی عمران استان اصفهان و شرکت‌های فنا