• بازدید معاون آموزش و پرورش، مدیران و معاونین مدارس استان خراسان جنوبی(شهرستان فردوس) از نمایشگاه راهیان پیشرفت و واحدهای فناور شهرک

  • ۰۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید معاون آموزش و پرورش، مدیران و معاونین مدارس استان خراسان


بازدید معاون آموزش و پرورش، مدیران و معاونین مدارس استان خراسان


بازدید معاون آموزش و پرورش، مدیران و معاونین مدارس استان خراسان


بازدید معاون آموزش و پرورش، مدیران و معاونین مدارس استان خراسان


بازدید معاون آموزش و پرورش، مدیران و معاونین مدارس استان خراسان


بازدید معاون آموزش و پرورش، مدیران و معاونین مدارس استان خراسان