• بازدید معاون امور بودجه هزينه‌اي پژوهش و فناوري امور آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه کشور از شهرک و شرکت های دانش بنیان و فناور

  • ۰۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید


بازدید


بازدید


بازدید


بازدید


بازدید