• اجتماع شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی

  • ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
دسته‌بندی‌ها: مستند,

مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک


مراسم عزاداری محرم در شهرک