• بازدید دانش آموزان منتخب هنرستان های استان اصفهان از نمایشگاه راهیان پیشرفت

  • ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از شهرک


بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از شهرک


بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از شهرک


بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از شهرک


بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از شهرک


بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از شهرک