• بازدید دانش آموزان استان کرمان از نمایشگاه راهیان پیشرفت و شرکت های فناور و دانش بنیان

  • ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید دانش آموزان استان کرمان از نمایشگاه راهیان پیشرفت


بازدید دانش آموزان استان کرمان از نمایشگاه راهیان پیشرفت


بازدید دانش آموزان استان کرمان از نمایشگاه راهیان پیشرفت


بازدید دانش آموزان استان کرمان از نمایشگاه راهیان پیشرفت


بازدید دانش آموزان استان کرمان از نمایشگاه راهیان پیشرفت


بازدید دانش آموزان استان کرمان از نمایشگاه راهیان پیشرفت


بازدید دانش آموزان استان کرمان از نمایشگاه راهیان پیشرفت


بازدید دانش آموزان استان کرمان از نمایشگاه راهیان پیشرفت