• پنجمین همایش سرمایه‌گذاری «فولادی‌شو»، در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
دسته‌بندی‌ها: مستند,

پنجمین همایش سرمایه‌گذاری فولادی‌شو در شهرک


پنجمین همایش سرمایه‌گذاری فولادی‌شو در شهرک


پنجمین همایش سرمایه‌گذاری فولادی‌شو در شهرک


پنجمین همایش سرمایه‌گذاری فولادی‌شو در شهرک


پنجمین همایش سرمایه‌گذاری فولادی‌شو در شهرک


پنجمین همایش سرمایه‌گذاری فولادی‌شو در شهرک


پنجمین همایش سرمایه‌گذاری فولادی‌شو در شهرک


پنجمین همایش سرمایه‌گذاری فولادی‌شو در شهرک