• همایش خیرین مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی امام سجاد(ع) با حضور خیرین استان اصفهان، خمینی شهر، مدیران عامل شرکت های دانش بنیان و فناور

  • ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
دسته‌بندی‌ها: مستند,

همایش خیرین مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی امام سجاد(ع)


همایش خیرین مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی امام سجاد(ع)


همایش خیرین مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی امام سجاد(ع)


همایش خیرین مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی امام سجاد(ع)


همایش خیرین مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی امام سجاد(ع)


همایش خیرین مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی امام سجاد(ع)


همایش خیرین مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی امام سجاد(ع)


همایش خیرین مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی امام سجاد(ع)