• بازدید سجاد محمدعلی‌نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و افتتاح کاوشکده فناوری شهرک

  • ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
دسته‌بندی‌ها: مستند,

بازدید محمدعلی‌نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف از شهرک


بازدید محمدعلی‌نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف از شهرک


بازدید محمدعلی‌نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف از شهرک


بازدید محمدعلی‌نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف از شهرک


بازدید محمدعلی‌نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف از شهرک


بازدید محمدعلی‌نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف از شهرک


بازدید محمدعلی‌نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف از شهرک


بازدید محمدعلی‌نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف از شهرک