• اولین روز کاری پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در بیستمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ایران متافو

  • ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
دسته‌بندی‌ها: مستند,

اولین روز کاری پاویون شهرک در بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اولین روز کاری پاویون شهرک در بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اولین روز کاری پاویون شهرک در بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اولین روز کاری پاویون شهرک در بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اولین روز کاری پاویون شهرک در بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اولین روز کاری پاویون شهرک در بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اولین روز کاری پاویون شهرک در بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اولین روز کاری پاویون شهرک در بیستمین نمایشگاه ایران متافو