• پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در دومین روز برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ایران متافو با حضور شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در حوزه فولاد و صنایع وابسته آن

  • ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
دسته‌بندی‌ها: بین المللی,

پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری مایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری مایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو


پاویون شهرک در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو