• پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سومین روز کاری بیستمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ایران متافو میزبان مسئولان و فعالان بخش خصوصی و دولتی

  • ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
دسته‌بندی‌ها: بین المللی,

بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو


بازدید از پاویون شهرک در سومین روز نمایشگاه ایران متافو