• پایانی کار پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در حوزه فولاد و صنایع وابسته به صنعت فولاد در بیستمین نمایشگاه ایران متافو

  • ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
دسته‌بندی‌ها: بین المللی,

اختتامیه بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اختتامیه بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اختتامیه بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اختتامیه بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اختتامیه بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اختتامیه بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اختتامیه بیستمین نمایشگاه ایران متافو


اختتامیه بیستمین نمایشگاه ایران متافو