• روز اول کارگاه آموزشی آیریس IRIS با عنوان Sustainable Economic Growth through Establishing Science & Technology Park به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
دسته‌بندی‌ها: مستند,

کارگاه آموزشی آیریس IRIS


کارگاه آموزشی آیریس IRIS


کارگاه آموزشی آیریس IRIS


کارگاه آموزشی آیریس IRIS


کارگاه آموزشی آیریس IRIS


کارگاه آموزشی آیریس IRIS


کارگاه آموزشی آیریس IRIS


کارگاه آموزشی آیریس IRIS