• دومین روز کارگاه آموزشی آیریس (IRIS) با حضور سخنرانانی از ایران، روسیه و کره جنوبی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

  • ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
دسته‌بندی‌ها: مستند,

دومین روز کارگاه آموزشی آیریس (IRIS)


دومین روز کارگاه آموزشی آیریس (IRIS)


دومین روز کارگاه آموزشی آیریس (IRIS)


دومین روز کارگاه آموزشی آیریس (IRIS)


دومین روز کارگاه آموزشی آیریس (IRIS)


دومین روز کارگاه آموزشی آیریس (IRIS)


دومین روز کارگاه آموزشی آیریس (IRIS)


دومین روز کارگاه آموزشی آیریس (IRIS)