• بازدید شرکت کنندگان کارگاه آموزشی آیریس(IRIS) از شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید شرکت کنندگان کارگاه آموزشی آیریس(IRIS) از شهرک


بازدید شرکت کنندگان کارگاه آموزشی آیریس(IRIS) از شهرک


بازدید شرکت کنندگان کارگاه آموزشی آیریس(IRIS) از شهرک


بازدید شرکت کنندگان کارگاه آموزشی آیریس(IRIS) از شهرک


بازدید شرکت کنندگان کارگاه آموزشی آیریس(IRIS) از شهرک


بازدید شرکت کنندگان کارگاه آموزشی آیریس(IRIS) از شهرک


بازدید شرکت کنندگان کارگاه آموزشی آیریس(IRIS) از شهرک


بازدید شرکت کنندگان کارگاه آموزشی آیریس(IRIS) از شهرک