• شروع به کار بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان اصفهان باحضور دستگاه های اجرایی، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت های فناور و دانش بنیان استان اصفهان

  • ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

روز اول بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری اصفهان


روز اول بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری اصفهان


روز اول بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری اصفهان


روز اول بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری اصفهان


روز اول بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری اصفهان


روز اول بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری اصفهان