• آیین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران

  • ۰۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
دسته‌بندی‌ها:

پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار

حضور پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با عرضه برترین دستاوردهای پژوهشی و فناوری شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک