• نمایش دستاوردهای پژوهشی و فناورانه شرکت های دانش بنیان و فناور شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش، فناوری و فن بازار

  • ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
دسته‌بندی‌ها: مستند,

پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش/ روز دوم


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش/ روز دوم


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش/ روز دوم


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش/ روز دوم


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش/ روز دوم


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش/ روز دوم


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش/ روز دوم


پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش/ روز دوم