• پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان میزبان مسئولان و فعالان بخش خصوصی و دولتی در روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش، فناوری و فن بازار

  • ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش


پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش


پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش


پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش


پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش


پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش


پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش


پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش


پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش


پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش


پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش


پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش


پایان کار پاویون شهرک در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی پژوهش