• رویداد تامین مالی جمعی ۱ با هدف دسترسی سرمایه گذاران با بازدهی مناسب ۳ طرح از شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در شهرک

  • ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
دسته‌بندی‌ها: مستند,

رویداد تامین مالی جمعی ۱


رویداد تامین مالی جمعی ۱


رویداد تامین مالی جمعی ۱


رویداد تامین مالی جمعی ۱


رویداد تامین مالی جمعی ۱


رویداد تامین مالی جمعی ۱