• بازدید نصرت الله آقامحمدی، رئیس دفتر هماهنگی و پیگیری امور نمایندگی های داخل کشور وزارت امور خارجه از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید رئیس دفتر هماهنگی و پیگیری امور نمایندگی های داخل کشور وز


بازدید رئیس دفتر هماهنگی و پیگیری امور نمایندگی های داخل کشور وز


بازدید رئیس دفتر هماهنگی و پیگیری امور نمایندگی های داخل کشور وز


بازدید رئیس دفتر هماهنگی و پیگیری امور نمایندگی های داخل کشور وز


بازدید رئیس دفتر هماهنگی و پیگیری امور نمایندگی های داخل کشور وز


بازدید رئیس دفتر هماهنگی و پیگیری امور نمایندگی های داخل کشور وز


بازدید رئیس دفتر هماهنگی و پیگیری امور نمایندگی های داخل کشور وز


بازدید رئیس دفتر هماهنگی و پیگیری امور نمایندگی های داخل کشور وز