• نشست مشترک نماینده شرکت سهامی مس سرچشمه با شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در راستای بررسی فرصت های سرمایه گذاری

  • ۰۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
دسته‌بندی‌ها: مستند,

نشست مشترک


نشست مشترک


نشست مشترک


نشست مشترک


نشست مشترک


نشست مشترک


نشست مشترک


نشست مشترک