• بازدید محمدمهدی عباسخانی مدیرعامل شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول از شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید مدیرعامل شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول از شهرک


بازدید مدیرعامل شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول از شهرک


بازدید مدیرعامل شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول از شهرک


بازدید مدیرعامل شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول از شهرک


بازدید مدیرعامل شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول از شهرک


بازدید مدیرعامل شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول از شهرک


بازدید مدیرعامل شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول از شهرک


بازدید مدیرعامل شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول از شهرک