• بازدید دانش‌آموزان سمپاد شهرکرد از نمایشگاه راهیان پیشرفت و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید دانش‌آموزان سمپاد شهرکرد از نمایشگاه راهیان پیشرفت و شهرک


بازدید دانش‌آموزان سمپاد شهرکرد از نمایشگاه راهیان پیشرفت و شهرک


بازدید دانش‌آموزان سمپاد شهرکرد از نمایشگاه راهیان پیشرفت و شهرک


بازدید دانش‌آموزان سمپاد شهرکرد از نمایشگاه راهیان پیشرفت و شهرک


بازدید دانش‌آموزان سمپاد شهرکرد از نمایشگاه راهیان پیشرفت و شهرک