• بازدید مرتضی دميرچی لو، دستيار وزير و مديركل اوراسيا وزارت امور خارجه و میرهادی سيدی مشاور امور بين الملل و توافقنامه های تجاری سازمان توسعه تجارت ايران از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

عنوان اقدامات 1 بازدید مدیرکل اورآسیای وزارت امور خارجه از شهرک


بازدید مدیرکل اورآسیای وزارت امور خارجه از شهرک


بازدید مدیرکل اورآسیای وزارت امور خارجه از شهرک


بازدید مدیرکل اورآسیای وزارت امور خارجه از شهرک


بازدید مدیرکل اورآسیای وزارت امور خارجه از شهرک


بازدید مدیرکل اورآسیای وزارت امور خارجه از شهرک


بازدید مدیرکل اورآسیای وزارت امور خارجه از شهرک


بازدید مدیرکل اورآسیای وزارت امور خارجه از شهرک