• بازدید رضا کاظم‌نژاد، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از شهرک


بازدید مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از شهرک


بازدید مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از شهرک


بازدید مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از شهرک


بازدید مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از شهرک


بازدید مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از شهرک