• دومین روز اولین رویداد هم‌اندیشی فناورانه با تاکید بر چگونگی نقش‌آفرینی انجمن‌های علمی دانشجویی در توسعه فناورانه صنایع

  • ۰۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

دومین روز رویداد هم‌اندیشی فناورانه(روشنا)


دومین روز رویداد هم‌اندیشی فناورانه(روشنا)


دومین روز رویداد هم‌اندیشی فناورانه(روشنا)


دومین روز رویداد هم‌اندیشی فناورانه(روشنا)


دومین روز رویداد هم‌اندیشی فناورانه(روشنا)


دومین روز رویداد هم‌اندیشی فناورانه(روشنا)


دومین روز رویداد هم‌اندیشی فناورانه(روشنا)


دومین روز رویداد هم‌اندیشی فناورانه(روشنا)