خلاصه معرفی و تاریخچه

شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در هر کشوری ایفا می‌کنند به گونه‌ای که از آنها به عنوان موتور محرکه اقتصاد در هر کشوری یاد می‌شود. به همین دلیل تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا میزان موفقیت این شرکت‌ها افزایش و پویایی و قوام آنها تداوم یابد. یکی از مهمترین شیوه‌ها برای تحقق این امر ایجاد "مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری" است تا از طریق ارائه مشاوره، در اختیار قرار دادن فضای اداری و کارگاهی، ارائه کمک‌های مالی و به طور کلی حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان به رشد و توسعه این شرکت‌ها دامن زده شود.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان اولین سازمان موسس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در کشور با هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ثروت از علم راه‌اندازی شده است. شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت اجرایی خود را از سال ۱۳۸۰ به طور جدی با راه‌اندازی اولین مرکز رشد در کشور و با هدف حمایت و هدایت شرکت‌های کوچک و نوپا دانش‌بنیانی که ایده‌های نوآورانه و فناورانه داشته و امکانات لازم جهت عملیاتی نمودن آن را ندارند، آغاز کرد و به عنوان حلقه‌ی واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه به توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و نهایتا تبدیل علم به ثروت در کشور ایفای نقش کرده است.

وظایف قانونی شهرک

  • سازماندهى امکانات تحقیق و توسعه براى ایجاد پیوند بین منابع و مهارت‌هاى دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتى و صنعتى
  • جهت‌دادن مؤثر جامعه علمى کشور به سوى تحقیق در رشته‌هاى موردنیاز
  • برنامه‌ریزى و ایجاد زمینه مناسب به منظور کاربردى و تجارى‌کردن نتایج تحقیقات
  • ایجاد فضاى مناسب علمى و پژوهشى براى جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور
  • ارتقاى دانش فنى متخصصین براى بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه تکنولوژى
  • دستیابى به آخرین اطلاعات و دانش فنى موردنیاز به منظور کسب و ایجاد تکنولوژى برتر در صحنه رقابت جهانى
  • اشاعه فرهنگ و سازماندهى فعالیت‌هاى جمعى تحقیقاتى و استفاده از امکانات شهرک
  • پیشنهاد راهبردهاى مناسب براى جذب و انتقال دانش فنى