ارتباط با شهرک علمی تحقیقاتی
دفترمرکزی

اصفهان ـ بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان ـ شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - ساختمان شیخ بهایی

صندوق پستی ۶۶۶-۸۴۱۵۵ - کد پستی:۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱

تلفن: ۳۳۸۶۵۳۵۵-۰۳۱ نمابر:۳۳۸۶۲۳۵۵-۰۳۱

پست الکترونیک روابط عمومی:info@istt.ir

سامانه ارسال مکاتبات: letter.istt.ir

تلفن دبیرخانه: ۳۳۸۷۱۴۷۲ ۰۳۱

ساختمان ابوریحان

اصفهان ـ بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان ـ شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - ساختمان ابوریحان

تلفن: ۳۳۹۳۱۱۹۷-۰۳۱

دفتر تهران

تهران خیابان سهروردی شمالی –خیابان خرمشهر- خیابان شهید عربعلی(نوبخت)- کوچه هفتم- پلاک ۷

کد پستی: ۱۵۳۳۸۸۳۹۳۶

تلفن: ۸۸۵۳۰۸۷۰-۰۲۱ نمابر: ۸۸۵۳۰۸۵۰-۰۲۱

ساختمان غدیر

اصفهان- خیابان بزرگمهر-خیابان ۲۲بهمن-مقابل مجتمع اداری امیرکبیر-پلاک- ۱۷۱

کد پستی: ۸۱۵۸۶۹۷۶۸۱

تلفن: ۳۲۶۵۸۳۱۹-۰۳۱ نمابر: ۳۲۶۵۸۳۱۰-۰۳۱

مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نجف آباد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد-ساختمان مرکز تحقیقات مواد پیشرفته - مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

کد پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱ صندوق پستی: ۵۱۷

تلفن: ۴۲۲۹۱۰۹۸-۰۳۱ نمابر: ۴۲۲۹۱۰۹۸-۰۳۱

مرکز رشد تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

اصفهان-ابتدای اتوبان ذوب آهن- قبل از پل یزدآباد – ساختمان شماره ۲ مرکز تحقیقات- مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

کد پستی: ۸۱۷۸۶۹۶۵۵۴

تلفن: ۳۷۸۸۵۴۶۱-۰۳۱ نمابر: ۳۷۷۵۷۰۲۲-۰۳۱

مرکز رشد تخصصی هنر

اصفهان- خیابان طیب - خیابان سرلت - نبش کوچه خلیلی

کد پستی: ۸۱۳۶۷۱۵۱۹۵

تلفن: ۳۲۳۷۴۴۹۷-۰۳۱ نمابر: ۳۲۳۷۴۴۹۷-۰۳۱

  • مدیران/کارکنان

قاسم

مصلحی

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: رییس شهرک

واحد سازمانی: دفتر ریاست

پست الکترونیک: moslehi[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۰۳۱-۳۳۸۷۱۴۷۳

محمد

رئیسی نافچی

معاون پشتیبانی فناوری

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: معاون

واحد سازمانی: دفتر معاونت پشتیبانی فناوری

پست الکترونیک: reisi.m[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 03133872256

داخلی: 1265

احسان

یزدیان

معاون توسعه فناوری

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: معاون

واحد سازمانی: دفتر معاونت توسعه فناوری

پست الکترونیک: yazdian[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۳۸۷۱۴۷۴

داخلی: 1012

بابک

صفاری

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: معاون

واحد سازمانی: دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست الکترونیک: saffari[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۳۸۷۱۴۷۷

داخلی: 1019

سودابه

آقابابایی

مدیریت حوزه ریاست

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: دفتر ریاست

پست الکترونیک: sbabaei[at]istt.ir

داخلی: 1032

اوژن

امینی

مدیر دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

پست الکترونیک: amini-o[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۳۸۷۱۴۷۵

داخلی: 1008

امیرحسین

باقری

رییس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پست الکترونیک: ambagheri[at]istt.ir

داخلی: 1317

وحید

چیت ساز

سرپرست مركز رشد تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: مراکز رشد فناوری

پست الکترونیک: vchitsaz[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 37885461

حسین

حدیدی

مشاور رييس شهرك و سرپرست اداره تامين مالی، سرمايه‌گذاری و تجاري‌سازی

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: اداره تامين مالی، سرمايه‌گذاری و تجاری سازی

پست الکترونیک: hadidi-h[at].ir

شماره تماس مستقیم: 33931199

حسن

خاکباز

مشاور رییس شهرک

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: مشاور

واحد سازمانی: مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیک: khakbaz[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۰۳۱-۳۳۸۷۱۷۴۴

داخلی: 1224

لیلا

خدابنده

رییس اداره جذب و پذیرش واحدهای فناوری

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: مدیریت جذب و پذیرش واحدهای فناوری

پست الکترونیک: lkhodabande[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۳۸۷۳۳۷۵

داخلی: 1251

کتایون

رحیم‌زادگان

مدیر طرح‌های پژوهشی و فناوری

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری

پست الکترونیک: krahimzadegan[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۳۸۷۱۷۴۳

داخلی: 1017

مژگان

یزدیان‌پور

رییس گروه همکاری های علمی و بین المللی

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی

پست الکترونیک: international.affairs[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۰۳۱-۳۳۸۶۵۳۵۵

داخلی: 1144

اکبر

قاسمی

رییس اداره توانمندسازی واحدهای فناوری

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: اداره توانمندسازی واحدهای فناوری

پست الکترونیک: akghasemi[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۳۸۷۱۸۷۶

داخلی: ۱۱۶۷

علی

قیومیان

سرپرست مدیریت امور مالی و مدیر امور اداری

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

پست الکترونیک: aghayoumian[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۳۸۷۱۴۷۷

داخلی: 1019

عبدالرضا

کبیری سامانی

دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: دبیرخانه جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی

پست الکترونیک: kabiri[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۵۵

داخلی: 1030

مجید

محمدی

مسئول راه‌اندازی رصدخانه فناوری و نوآوری استان اصفهان

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: دفتر ریاست

داخلی: 1122

محسن

مصلحی

سرپرست مركز رشد تخصصي هنر

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: مراکز رشد فناوری

پست الکترونیک: moslehi-mohsen[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 031-32374497

مهدی

ملکیان

رییس اداره امور عمومی

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: اداره امور عمومی

پست الکترونیک: malekian-m[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۳۹۳۱۱۱۱

داخلی: -

محمدتقی

ملک‌پور

مدیر حراست

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: اداره حراست

پست الکترونیک: malekpour-mt[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۰۳۱-۳۳۹۳۱۰۰۱

داخلی: 1025

سعید

منوچهری

سرپرست اداره استقرار و اسكان واحدهاي فناوري

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری

پست الکترونیک: smanochehri[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 33868605

داخلی: 1250

حمید

مهدوی

رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: پارک علم و فناوری شیخ بهایی و پارک های تخصصی

پست الکترونیک: hmahdavi[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۳۸۷۱۷۴۷

داخلی: 1026

امیرحسین

مولایی

رییس اداره حسابداری

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

پست الکترونیک: molaei-a[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: -

داخلی: ۱۳۴۱

ناصر

نوروزی

مدير مركز رشد مقدماتي و شتابدهی نوآوری

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: مراکز رشد فناوری

پست الکترونیک: norouzi-n[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۳۹۳۱۰۳۴

زینت

همت

مدير مراكز رشد واحدهاي فناوري

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: مراکز رشد فناوری

پست الکترونیک: zhemmat[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 33931191

ناصر

همدمی

مدیر پشتيباني فني و تخصصي

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: مدیر / رییس اداره / سرپرست

واحد سازمانی: مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی

شماره تماس مستقیم: ۳۳۸۷۱۹۳۲

داخلی: ۱۰۲۳

مهدی

ابذل

کارشناس برنامه بودجه تحول اداری و بهره وری

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیک: mabzal[at]istt.ir

داخلی: 1224

ناهید

ابراهیمی

کارشناس آزمایشگاه الکترونیک، CM و انرژی

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی

پست الکترونیک: ebrahimi-n[at]istt.ir

داخلی: 1079

حميد رضا

آبکار

كارشناس امور قراردادها

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: امور حقوقی و قراردادها

پست الکترونیک: abkar[at]istt.ir

داخلی: 1209

حمزه

احمدی

كارشناس اداره امور عمومی

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: اداره امور عمومی

پست الکترونیک: ahmadi69024[at]gmail.com

شماره تماس مستقیم: 33931117

زهرا

اریسیان

كارشناس پارك علم و فناوري شيخ‌بهايي

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: پارک علم و فناوری شیخ بهایی و پارک های تخصصی

پست الکترونیک: erisian[at]istt.ir

داخلی: 1035

پروانه

بابایی

کارشناس مسئول امور اداری

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت امور اداری

پست الکترونیک: pbabaie[at]istt.ir

داخلی: 1331

نرجس

بحرینی

كارشناس مديريت امور حقوقي و قراردادها

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: امور حقوقی و قراردادها

پست الکترونیک: bahreini-m[at]istt.ir

داخلی: 1295

مژگان

برومند

عامل مالی

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

پست الکترونیک: boroumand[at]istt.ir

داخلی: 1323

مریم

بنایی

كارشناس اداره روابط عمومی

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: اداره روابط عمومی

پست الکترونیک: pr[at]istt.ir

داخلی: 1090

امید

بهرامی

كارشناس امور دفتری معاونت اداري، مالي و مديريت منابع

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست الکترونیک: bahrami-o[at]istt.ir

داخلی: 1019

محمد

پیرحاجی

کارشناس حسابداری واحدهای فناور

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

پست الکترونیک: mojtabapirhaji[at]yahoo.com

داخلی: 1319

محمد

پرستگاری

مسئول گروه پارك تخصصي فولاد و صنايع فلزي

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: پارک علم و فناوری شیخ بهایی و پارک های تخصصی

پست الکترونیک: parastegari[at]istt.ir

داخلی: 1196

حمیدرضا

پورعزیزیان

کارشناس مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری

پست الکترونیک: pourazizi-h[at]istt.ir

داخلی: 1259

علی

جانشین

مسئول پشتيباني دفتر تهران

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: دفتر تهران

پست الکترونیک: janeshin[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 021-88530853

سعید

جمالی فر

كارشناس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

پست الکترونیک: jamalifar-s[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 33931116

لاله

چالیش

كارشناس آزمايشگاه زيست فناوري

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی

پست الکترونیک: chalish-l[at]istt.ir

داخلی: 1175

اسماعیل

چاووشی

كارشناس اداره توانمند‌سازی واحدهای فناوری

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: اداره توانمندسازی واحدهای فناوری

پست الکترونیک: echavoshi[at]istt.ir

داخلی: 1342

سمانه

حقوقی

كارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پست الکترونیک: hoghoughi-s[at]gmail.com

داخلی: 1315

پریسا

خطیب زاده

کارشناس گروه همکاری های علمی و بین المللی

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی

پست الکترونیک: parisa.khatibzadeh[at]gmail.com

داخلی: 1171

غلامرضا

داوری دولت آبادي

کارشناس حسابداری

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: امور حقوقی و قراردادها

پست الکترونیک: rdolatabadi[at]istt.ir

داخلی: 1360

مهناز

ذوالفقاري نژاد

كارشناس امور دفتری مديريت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

پست الکترونیک: mzolfaghari[at]istt.ir

داخلی: 1008

فرشته

رحیمی

كارشناس اداره فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

پست الکترونیک: rahimi-f[@]istt.ir

داخلی: 1139

صبا

رفیعائی

كارشناس امور دفتري واحد پشتيباني واحدهاي فناوري

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری

پست الکترونیک: rafiaei-s[at]istt.ir

داخلی: 1265

علی

زمانی

کارشناس مدیریت طرحهای پژوهشی و فناوری

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری

پست الکترونیک: zamani-a[at]istt.ir

داخلی: 1362

مهرداد

سعیدی

کارپرداز

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت امور اداری

داخلی: 1212

ندا

سلیمان دهکردی

کارشناس اداره روابط عمومی

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: اداره روابط عمومی

پست الکترونیک: soleyman-n[at]istt.ir

داخلی: 1092

لیلا

سینایی

كارشناس دفتر معاونت پشتيباني فناوري

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری

پست الکترونیک: sinaei-l[at]istt.ir

داخلی: 1260

زهرا

سنابادی

کارشناس پشتیبانی واحدهای فناوری

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری

پست الکترونیک: zsanabadi[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 36759022

مرضیه

شجاعی

كارشناس حوزه معاونت پشتیبانی فناوری

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: دفتر معاونت پشتیبانی فناوری

پست الکترونیک: shojaei-ma[at]istt.ir

داخلی: 1269

مرتضی

شجاعی

مسوول اجرايي جشنواره ملي فن‌آفريني شيخ‌بهايي

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: دبیرخانه جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی

پست الکترونیک: shojaee[at]istt.ir

داخلی: 1070

سپهر

شریفی

کارشناس نرم افزار

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پست الکترونیک: sharifi-s[at]istt.ir

داخلی: 1316

محمدرضا

شیرمحمدی

كارشناس مركز رشد واحدهاي فناوري

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مراکز رشد فناوری

پست الکترونیک: shirmohammadi[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 33931192

قاسم

شیروانی

كارشناس امور دفتری رياست

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: دفتر ریاست

پست الکترونیک: shirvani-gh[at]istt.ir

داخلی: 1013

دانیال

شمس

کارشناس مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری

پست الکترونیک: shams-d[at].ir

داخلی: 1063

حجیه

شهبازی

مسئول اداره دفتر تهران

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: دفتر تهران

پست الکترونیک: mshahbazi[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 021-88530870

مژگان

صمدی

کارشناس آزمایشگاه شیمی

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی

پست الکترونیک: samadi[at]istt.ir

داخلی: 1191

ریحانه

طرفه اصفهانی

کارشناس آزمایشگاه

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی

پست الکترونیک: torfe-r[at]istt.ir

داخلی: 1022

امیرحسین

طوطیان

كارشناس امور اداري

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت امور اداری

پست الکترونیک: tootiyan.ah[at]istt.ir

داخلی: 1351

حامد

عابدی

كارشناس منطقه ويژه علم و فناوري

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: دبیرخانه منطقه ویژه علم و فناوری

پست الکترونیک: abedi[at]istt.ir

داخلی: 1126

امیر

عبدی پور

کارشناس اداره حراست

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: اداره حراست

پست الکترونیک: abdipour-a[at]istt.ir

داخلی: 1055

محمدجواد

عسکری

کارشناس مسئول مدیریت طرحهای پژوهشی و فناوری

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری

پست الکترونیک: askari-mj[at]istt.ir

داخلی: 1330

سامان

غلامرضائی

كارشناس مديريريت مركز رشد مقدماتي و شتابدهي نوآوري

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مراکز رشد فناوری

پست الکترونیک: gholamrezaei-s[@]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 33931035

مائده

فولادگر

کارشناس آزمایشگاه مواد

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی

پست الکترونیک: fooladgar[at]istt.ir

داخلی: 1185

ایمان

قاسمی

اداره تامين مالی، سرمايه‌گذاری و تجاری سازی

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: اداره تامين مالی، سرمايه‌گذاری و تجاری سازی

پست الکترونیک: ghasemi-eman[at]istt.ir

داخلی: 1298

نجمه

قصری

کارشناس برنامه بودجه تحول اداری و بهره وری

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیک: ghasri-n[at]istt.ir

داخلی: 1206

رزیتا

قنبری

كارشناس مديريت امور حقوقي و قراردادها

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: امور حقوقی و قراردادها

پست الکترونیک: ghanbari[at]istt.ir

داخلی: 1363

گیتی

کاظمی

كارشناس امور دفتری معاونت توسعه فناوري

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: دفتر معاونت توسعه فناوری

پست الکترونیک: gkazemi[at]istt.ir

داخلی: 1012

سلیمه

متانت فر

کارشناس امور حقوقی

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: امور حقوقی و قراردادها

پست الکترونیک: metanatfar-s[at]istt.ir

داخلی: 1216

مریم

محمدپور

كارشناس کتابخانه

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری

پست الکترونیک: lib[at]istt.ir

داخلی: 1152

مطهره

محمدی‌فر

كارشناس اداره توانمندسازي واحدهاي فناوري

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: اداره توانمندسازی واحدهای فناوری

پست الکترونیک: mohamadifard-m[at]istt.ir

داخلی: 1166

دانیال

معظمی

کارشناس دبیرخانه جشنواره ملی فن آفرینی

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: دبیرخانه جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی

پست الکترونیک: moazami-d[at]istt.ir

داخلی: 1031

شیوا

مقصودیان

مسئول گروه پارك تخصصي امنيت غذايي، آب و محيط زيست

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: پارک علم و فناوری شیخ بهایی و پارک های تخصصی

پست الکترونیک: sh-maghsoodian[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 33931193

داخلی: 1369

مریم

میکلانی

کارشناس توانمدسازی

حوزه: معاونت پشتیبانی فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: اداره توانمندسازی واحدهای فناوری

داخلی: 1168

محمدجواد

مهدوی

کارشناس مدیریت طرحهای پژوهشی و فناوری

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری

پست الکترونیک: mahdavi-mj[at]istt.ir

داخلی: 1326

علی

مهدویان

کارشناس حسابداری

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

پست الکترونیک: amahdavian[at]istt.ir

داخلی: 1313

امیر

نیک آیین

كارشناس اداره روابط عمومی

حوزه: حوز‌ه ریاست

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: اداره روابط عمومی

پست الکترونیک: nikaein-amir[at]istt.ir

داخلی: 1091

لطف الله

نکویی

كارشناس مراكز رشد واحدهای فناوری

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مراکز رشد فناوری

پست الکترونیک: nekooei-l[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 33931195

امین

نوری

مسوول انعقاد و نظارت بر قراردادهاي اراضي

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: امور حقوقی و قراردادها

پست الکترونیک: anoori[@]istt.ir

داخلی: 1194

امید

نوری مهر

کارشناس

پست سازمانی: کارشناس

پست الکترونیک: nourimehr-o[at]istt.ir

داخلی: 1036

نجفقلی

هادی

امین اموال و مسئول انبار

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت امور اداری

پست الکترونیک: hadi-n[at]istt.ir

داخلی: 1210

وحید

هاشمی

مسئول اجرايی كارخانه نوآوری

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست الکترونیک: hashemi-v[at]istt.ir

حوریه سادات

هاشمی

کارشناس دبیرخانه

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت امور اداری

پست الکترونیک: hashemi-hs[at]istt.ir

داخلی: 1241

محمدمهدی

همت

کارشناس مرکز رشد واحدهای فناوری

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مراکز رشد فناوری

پست الکترونیک: hemmat-m[at]istt.ir

شماره تماس مستقیم: 33931198

پروانه

همدانی

کارشناس مدیریت جذب و پذیرش واحد های فناوری

حوزه: معاونت توسعه فناوری

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت جذب و پذیرش واحدهای فناوری

پست الکترونیک: phamedani[at]istt.ir

داخلی: 1104

محمدحسین

یوسفی

کارمند اداره امور عمومی

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: اداره امور عمومی

پست الکترونیک: mh.usefi[at]gmail.com

شماره تماس مستقیم: 33931115

پردیس

وکیلی

کارشناس حسابداری

حوزه: ‌معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

پست سازمانی: کارشناس

واحد سازمانی: مدیریت امور مالی

پست الکترونیک: fvakili[at]istt.ir

داخلی: 1290