• در پنجمین جلسه شورای مدیریت شهری؛
  • مهمترین موضوعات و نیازهای شهرک تقسیم بندی و اولویت بندی شد

  • ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
در پنجمین جلسه شورای مدیریت شهری که با حضور تمامی اعضای تشکیل شد، مهمترین موضوعات و مباحث پیش روی حال و آینده شهرک که در جلسات قبلی به دست آمده بود، تقسیم بندی و اولویت بندی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در این اولویت‌بندی، مواردی همچون چشم انداز و برنامه‌های آتی شهرک، المان‌های شهری همچون پارکینگ، تابلوهای آدرس‌دهی، جاده، مجتمع خدماتی، ترافیک شهری، امنیت و ایمنی و .... با تعیین اولویت‌ها و بر اساس نظر اعضا در جلسات آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهای اجرایی مرتبط به تصویب خواهند رسید.

همچنین ضمن تقسیم ‌بندی وظایف اولیه مقرر شد که با در نظر گرفتن ظرفیتها و دریافت نظرات سایر شرکت‌ها و موسسات مسقر، موضوعات با اولویت‌های تعیین شده، در جلسات آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند.

 

تعداد بازدید: ۹۳۰     تاریخ: 1400/06/18

اخبار سایت