• شورای مدیریت شهری؛
  • ایجاد هم‌افزایی بین کارکنان ستاد شهرک و واحدهای فناور با برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی

  • ۰۵:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
در پی برگزاری جلسات مستمر شورای مدیریت شهری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، رئیس این شهرک در جلسه مورخ 15دی‌ماه حضور یافته و از نزدیک در جریان مذاکرات و مباحث بررسی شده قرار گرفت.

دکتر جعفر قیصری همچنین بر نقش و مسوولیت دیگر شورا مبنی بر ایجاد هم‌افزایی بین کارکنان ستاد شهرک و اعضای واحدهای فناور با برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد.

با توجه به دستور جلسه شورا مبنی بر بازنگری چشم انداز شهرک در افق ۱۴۰۶ بر تدوین این چشم انداز با نگاه ویژه به بخش‌های علوم انسانی و هنر و نیز مشارکت حداکثری کلیه ذینفعان تاکید شد.

همچنین با توجه به درخواست شرکت‌های مستقر در پارک ابوریحان مقرر شد امکان استفاده از سالن رستوران ساختمان ابوریحان برای شرکت‌ها فراهم شود. لزوم بازنگری طرح جامع شهرک و اصلاح آن براساس نیازهای روز شرکت‌های مستقر و حفظ جایگاه ممتاز شهرک در بین پارک‌های علم و فناوری، برگزاری نمایشگاهی در حوزه علوم انسانی و صنایع نرم از جمله موارد مورد بحث و بررسی در این جلسه بود.

در راستای برگزاری رویدادهای مشارکتی، از اعضای شورا و سایر شرکت‌های مستقر دعوت شد نظرات و پیشنهادات خود را برای انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مشترک به مدیر روابط عمومی شهرک ارائه کنند.

 

 

 

 

تعداد بازدید: ۸۲     تاریخ: 1400/10/19

اخبار سایت