راوی نوآوری
تعداد موارد یافت شده:۱۳

تور ملی فناوری

دسته‌بندی‌ها : #بازدیدها,

۱۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

فیلم هوایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

دسته‌بندی‌ها : #مستند,

۱۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

چهارمین همایش فیلتراسیون

دسته‌بندی‌ها : #مستند,

۰۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۰۵:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
۰۵:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۲

اختتامیه رویداد تانا

دسته‌بندی‌ها : #بازدیدها,

۰۹:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

اختتامیه رویداد تانا

دسته‌بندی‌ها : #بازدیدها,

۰۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

پاویون

دسته‌بندی‌ها : #مستند,

۰۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۷