طرح جامع
طرح جامع

زمین‌های مورد نظر برای احداث شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با وسعت ۵۲۰ هکتار در کوهپایه ارتفاعات محمودآباد در شمال غربی اصفهان و در مجاورت دانشگاه صنعتی اصفهان وجود دارد.

بنابر این موقعیت، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در منطقه‌ای است که به لحاظ عوامل دسترسی aدر ارتباط ویژه‌ای با محورهای صنعتی _ شهری، صنایع بزرگ و اصلی و موسسات آموزشی و پژوهشی قرار دارد. این موقعیت امکان برقراری ارتباطات علمی تحقیقاتی و تامین نیازهای متقابل را بین شهرک علمی و تحقیقاتی، صنایع و موسسات آموزشی فراهم آورده است.

طرح جامع شهرک به عنوان ابزار اصولی طراحی محیطی و کالبدی برای توسعه شهرک در یک افق ۲۰ ساله، در ۵۲۰ هکتار شامل مجموعه‌ای از مراکز رشد فناوری، ۵ تا ۱۰ پارک علم و فناوری، پلاک‌های قابل واگذاری به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، فضاهای سبز و فضاهای سکونت شهری برای اسکان و استقرار طبقه خلاق و کسب و کارهای دانش‌بنیان، مطابق با استانداردهای جهانی طراحی شده است. تاکنون دو پارک علم و فناوری و ۸ مرکز رشد واحدهای فناور و یک مرکز علمی-تفریحی کودکان و نوجوانان در چارچوب این طرح جامع راه‌اندازی شده‌اند و پذیرای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناوری در فضاهای استیجاری یا دارای مالکیت اختصاصی می‌باشند.

عناصر تشکیل دهنده ساخت کالبدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان عبارتند از:
اجزای شهرک
موقعیت جغرافیایی

وجود دانشگاه‌های معتبر، صنایع بزرگ، مناطق وسیع کشاورزی و جاذبه های توریستی فراوان، شهر اصفهان را به یکی از قطبهای اصلی اقتصادی کشور تبدیل کرده است. مجاورت شهرک علمی و تحقیقاتی با این قطب علمی _ اقتصادی کشور موقعیت ممتازی را برای شرکت‌ها و واحدهای مستقر در شهرک برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ارتباطات مناسب با دانشگاه‌های منطقه و صنایع ایجاد مینماید. علاوه بر عوامل فوق، احداث شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در مجاورت شهر تاریخی و زیبای اصفهان، موقعیت مناسبی را برای زندگی محققان شاغل در واحدهای تحقیقاتی و شرکت‌های مهندسی فراهم نموده است.