شتابدهنده و فضای کار اشتراکی

امروزه نقش شرکت‌های نوپا یا استارتاپ‌ها در توسعه اقتصاد دانش بنیان بر هیچ کـس پوشـیده نیسـت. صـاحبان ایده‌های جدید در ابتدای راه خود در راه اندازی کسب و کار جدید نیاز به حمایت‌هـای مـالی، آموزشـی، مشـاوره‌ای و غیره دارند. بر همین مبنا در دنیای امروز نقش شتابدهنده‌ها پررنگ‌تر از پیش شده است. شتاب دهنده‌ها شرکت‌هایی هستند که در ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند و به صاحبان ایده‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی از کالا و یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت را دارند ارائه دهند. آنها همچنین در تعیین هویت مشتریان هدف و تامین منابع نظیر سرمایه و نیروی کار به صاحبان ایده‌ها یاری می‌رسانند. برنامه‌هایی که شتابدهنده‌ها ارائه می‌دهند معمولا از لحاظ زمانی محدود هسـتند. به عبارت دیگر شتابدهنده مجموعه ای است که با برگزاری دوره‌های فشـرده حمـایتی قصـد تسـریع موفقیـت و پیشرفت شرکت‌های نوپا را دارد. بسیاری از شرکت‌های تازه تاسیس، در مراحل اولیه رشد، به مشاوره مدیریتی، بازاریابی، مالی و فناورانه نیازمند هستند و هدف از برگزاری این دوره‌ها کمک همه جانبه به آنها است.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، تقویت شتابدهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی و حمایت از سازوکارهایی که به ایجاد یا توسعه استارت‌‌آپ‌های پایدار و موفق بینجامد را در راستای ایجاد استارتاپ‌های پایدار در دستور کار خود قرار داده است.

متقاضیان می‌توانند فرم درخواست عضویت را تکمیل نموده و به نشانی الکترونیکی lkhodabande@istt.ir  ارسال نمایند.

 

دریافت فرم عضویت