شرکت‌های ارائه دهنده خدمات با ارزش افزوده بالا

 

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات با ارزش افزوده بالا 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در راستای حمایت از شرکت‌های مستقر در شهرک اقدام به شناسایی و پذیرش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات با ارزش افزوده بالا کرده است. این خدمات شامل خدمات تخصصی کسب و کار، خدمات مدیریت فناوری و توسعه بازار، خدمات تامین مالی و سرمایه گذاری، خدمات فنی و تخصصی و خدمات عمومی کسب و کار است.

 

معیارهای پذیرش

1. برنامه کاری مناسب و متناسب با موضوع فعالیت (برنامه توجیهی کسب‌وکار)

2. دارا بودن حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصادی موفق

3. شاخص‌های نیروی انسانی(تحصیلات- توانمندی- تجربه)

4. شاخص‌های مالی (آورده‌های نقدی و غیر نقدی- گردش مالی- حجم قراردادها)

5. شاخص‌های ساختاری (رزومه هیأت مدیره- اصول حاکمیتی شرکت- نوع شرکت ثبتی)

6. شاخص‌های عملکردی (کیفیت میزان رضایت ذی‌نفعان- جایگاه و وجهه اجتماعی- نحوه مؤثر تبلیغات و ...)

توضیحی درج نشده است